بخش مسکن در نیمه اول امسال ٠.۶ درصد رشد مثبت پیدا کرد.

به گزارش بورس۲۴ ؛ ارزش افزوده بخش مسکن از سال 92 تا پیش از سال 96، همواره با رشد منفی دو رقمی روبرو بود اما نیمه اول امسال ارزش افزوده این بخش بیش از نیم درصد رشد کرد.

رشد مثبت ارزش افزوده بخش مسکن مدرک محکم و مستند از رونق اقتصادی در این بخش محسوب می شود.

اقتصاددانان همواره در تشخیص دوره های رکود و رونق در بخش های مختلف و حتی در کل اقتصاد، میزان رشد ارزش افزوده بخش ها و رشد تولید ناخالص داخلی را مبنا قرار می دهند.

هر چند در بازار مسکن، دوره های رکود و رونق بر اساس میزان رشد حجم معاملات خرید و فروش و میزان رشد صدور پروانه های ساختمانی سنجیده می شود. طبق این سنجه ها، بازار مسکن از ابتدای سال جاری از رکود بیرون آمده بود. اکنون آمار بانک مرکزی نیز رونق در این بخش را تایید و اعلام می کند.

رشد ارزش افزوده بخش مسکن در نیمه نخست سال جاری معادل ۶/ ۰ درصد بوده است. در ۶ ماه نخست سال قبل رشد بخش ساختمان منفی 14.6 درصد بوده است. همچنین در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مناطق شهری به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.6 درصد افزایش یافته است.