به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بیمه ملت اثرات حادثه کشتی سانچی بر این شرکت را شفاف سازی کرد.