به گزارش بورس٢۴، معین ملت فروش بلوک ٣.٨ درصدی سهام پالایش نفت بندر عباس را برای فروش آگهی کرد. گفتنی است، این بلوک با قیمت پایه هر سهم ٧۶٠ تومان به صورت یکجا و نقد در اول بهمن ماه عرضه می شود.