اظهار علیرضا عسگری مارانی خبره بازار سرمایه درباره مقررات جدید بانک مرکزی درباره صندوق ها : در همه جای دنیا بین صندوق ها تفاوت قائل می شوند و این موضوع باید در ایران هم اتفاق بیفتد، اقدامات باید به گونه ای باشد که به خاطر اشتباه یا سهل انگاری یک صندوق تمامی صندوق ها و فعالیت هایشان فدا نشوند. قانون گذاران باید به مسائلی همچون پروسه اداری مجوزها توجه نمایند. به طور کلی کاهش قدرت و نظارت سازمان بورس در نهادهای مالی که ذاتا تحت نظر بازار سرمایه هستند امری پذیرفتنی نیست!

بورس۲۴ : تامین سرمایه ها به عنوان نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند. این نهادهای مالی دارای ابزارهایی برای توسعه بازار سرمایه هستند. از جمله این ابزارها می توان به صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد، زمزمه های تشکیل صندوق های سرمایه گذاری از سال 84 در بازار سرمایه به وجود آمد و به جایی رسید که تاکنون حجم نقدینگی این نهادهای مالی در بخش صندوق های با درآمد ثابت به 150 هزار میلیارد تومان رسیده است.تا چندی پیش این صندوق ها تنها زیر نظر سازمان بورس فعالیت می کردند و اقدامات مهمی برای توسعه آن ها صورت گرفته بود، اما به دلیل مشکلاتی که نظام بانکداری ایران با آن رو به رو بود، بانک مرکزی نیز به حوزه نظارت بر این صندوق ها وارد شد به گونه ای که اکنون تاسیس و ادامه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی علاوه بر سازمان بورس شده است!رخدادی که به زغم شماری از فعالان اقتصادی و بازار سهام عجیب به نظر می رسد.

علیرضا عسگری مارانی کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص این موضوع گفت: با توجه به این که برخی بانک ها از صندوق های با درآمد ثابت به عنوان محلی برای دور زدن نرخ سود بانکی استفاده می کردند بر همین اساس بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی این موضوع را بگیرد و مانع از این عمل شود. این که باید نظارت بر این صندوق ها بیشتر شود کاملا درست است اما باید توجه کنیم که جلوی حرکت رو به جلوی آن ها گرفته نشود.

وی عنوان کرد: این موضوع منجر به جذب نقدینگی خواهد شد اما کاش این جذب نقدینگی و هماهنگی برای آن بدون ایجاد بوروکراسی باشد. مسلما اخذ مجوز از بانک مرکزی علاوه بر بازار سرمایه برای صندوق های با درآمد ثابت بوروکراسی اداری را زیاد می کند.

وی ادامه داد: این که تامین سرمایه ها از رسالت اصلی خود غافل شده بودند درست است اما سخت گیری ها نباید منجر به عدم فعالیت آن ها شود. البته سخت گیری ها می تواند تقاضاهای جدید را ایجاد کند و تامین سرمایه ها نیز به از رسالت اصلی خود که ایجاد بازار ثانویه است دور نشوند.

وی افزود: ماهیانه حدود 15 تا 17 هزار میلیارد تومان سود سپرده به حساب سپرده گذاران واریز می شود که مسلما این سود سپرده ها باید در محلی سرمایه گذاری شوند در نتیجه انتظار می رود که این تقاضا منجر به ایجاد تنوع در سیستم مالی کشور خواهد شد چرا که باید به این تقاضاها پاسخ داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این موضوع ادغامی بین بانک مرکزی و سازمان بورس اتفاق می افتد و شما موافق این موضوع هستید، گفت: بنده با ادغام بین بانک مرکزی و سازمان بورس موافق نیستم و نباید این موضوع منجر به ادغام بازار پول و سرمایه شود. این که تمام سازمان های اقتصادی باید همسو با هم حرکت کنند درست است اما این به معنای ادغام نیست.

وی افزود: مقرراتجدید باید صرفا برای فیکس اینکام ها و با اصلاحات مدنظر باشد. بانک مرکزی از طریق اعمال قانون بر بانک ها می تواند بر صندوق ها نیز مدیریت داشته باشد اما اینکه با این قانون علاوه بر صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و مختلط را نیز محدود کنیم به نظر درست نیست.

عسگری مارانی عنوان کرد: در همه جای دنیا بین صندوق ها تفاوت قائل می شوند و این موضوع باید در ایران هم اتفاق بیفتد، اقدامات باید به گونه ای باشد که به خاطر اشتباه یا سهل انگاری یک صندوق تمامی صندوق ها و فعالیت هایشان فدا نشوند. قانون گذاران باید به مسائلی همچون پروسه اداری مجوزها توجه نمایند.به طور کلی کاهش قدرت و نظارت سازمان بورس در نهادهای مالی که ذاتا تحت نظر بازار سرمایه هستند امری پذیرفتنی نیست!