افزایش قیمت نفت خام و همچنین رشد نرخ دلار برای صنعت پالایشگاه بسیار تاثیر گذار است و با تغییرات این دو سود شرکت های پالایشگاهی نیز دستخوش تغییر می شوند.

بورس۲۴ : پالایشگاه ها طی سال جاری یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری در بورس بوده اند و سهامدارن برای خرید شرکت های پالایشگاهی همچنان مشتاق به نظر می رسند. یکی از دلایل رشد سود آوری شرکت های وابسته به نفت، رشد نرخ این محصول و همچنین افزایش نرخ دلار به عنوان یک متغیر وابسته به نفت است. انتظار می رود تا پایان سال هم این وضعیت ادامه دار و رشد قیمتی این شرکت ها پایدار باشد.

مهدی صرامی، معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان در خصوص مثبت شدن روند دوباره شرکت های پالایشگاهی و استقبال از این سهام به خبرنگار بورس۲۴ گفت: شرکت های پالایشگاهی در سال جاری با وضعیت مناسبی روبرو شده اند و به همین دلیل سهامدارن از این سهام استقبال می کنند.

وی افزود: افزایش قیمت نفت خام و همچنین رشد نرخ دلار برای صنعت پالایشگاه بسیار تاثیر گذار است و با تغییرات این دو سود شرکت های پالایشگاهی نیز دستخوش تغییر می شوند.

وی گفت: البته فرمول های ارائه شده از سوی وزارت نفت هم در سود شرکت ها تاثیر دارد اما، میزان واکنش به قیمت نفت خام و دلار بیش از فرمول خوراک است.

از این مقام مسئول در خصوص وضعیت پالایشگاه اصفهان پرسیدیم که گفت: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم طبق بودجه پیش برویم و تاکنون هم تولید و فروش شرکت بر اساس بودجه پیش بینی شده بوده است.