به گزارش بورس ٢۴، امروز به صورت محسوس کاهش خرید های حقوقی ها محسوس بود به نظر می رسد حقوقی ها در انتظار ثبات بازار برای ورود پرحجم هستند امروز نوردنا فروشنده سنگین سهام رایان سایپا بود و بیش از ۶ میلیون از سهام این شرکت را به فروش رساند