مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس در گفت و گو با بورس ٢۴ : اصالت نامه منتشره در فضای مجازی مبنی بر بسته شدن موقعیت خرید در کارگزاری آگاه را تائید می کنم... درباره این که این موضوع به ماجرای کنتورسازی ارتباطی دارد یا نه نمی توانم توضیحی بدهم... مشتریان آگاه فعلا تحمل کنند...

یک مقام نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهادار نامه منتشره در فضای مجازی مبنی بر محرومیت کارگزاری آگاه از انجام هرگونه سفارش خرید را تائید کرد.

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با بورس۲۴ در خصوص انتشار نامه ای مبنی بر بسته شدن اردر خرید کدهای کارگزاری آگاه بیان داشت: نامه منتشر شده درست بوده و تایید می شود. این نامه برای بسته شدن هر گونه خرید کالا و اوراق بهادار و ایجاد موقعیت تعهدی جدید در کارگزاری آگاه است و از تاریخ 20 دی ماه ثبت هرگونه سفارش خرید توسط این کارگزاری در سامانه های معاملاتی پذیر نخواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل این موضوع چیست، گفت: جزئیات بیشتری نمی توانم عنوان کنم اما این کار با نظر اداره امور کارگزاران و معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گرفته است.

خدابخش در پاسخ به این سوال که آیا ماجرای شرکت کنتورسازی ایران منجر به چنین رخدادی شده است ، نیز تصریح کرد: در این زمینه اطلاعات بیشتری قابل ارائه نیست.

این مقام مسئول به این سوال که تبعات این کار چیست و مشتریان کارگزاری به چه سرنوشتی دچار خواهند شد نیز پاسخ داد: این نامه ابلاغ شده و فعلا اردر خرید این کارگزاری بسته شده ، به هر حال حتما دلیل قانع کنندی برای این تصمیم وجود دارد و با این کار مشتریان این کارگزاری از آسیب های جدید مصون می شوند و آن ها بهتر است فعلا شرایط موجود را تحمل کنند و از سایر کارگزاری ها استفاده نمایند.