دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است، در صورتی که متن برجام برا ساس خواست او تغییر نکند، در مرحله بعدی، تعلیق تحریم ها را تمدید نخواهد کرد...

بورس۲۴ :دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است، در صورتی که متن برجام برا ساس خواست او تغییر نکند، در مرحله بعدی، تعلیق تحریم ها را تمدید نخواهد کرد.

با این اقدام تحریم های ضدایرانی تصویب شده از سوی کنگره آمریکا در ارتباط با برنامه هسته ای ایران همچنان در حالت تعلیق می مانند.

منبع: عصر ایران