بازار سهام با گذشت سه هفته از دی ماه بازدهی ٠.٧ درصدی را به ثبت رساند و کار خود با با بازدهی مثبت ادامه می دهد...

بورس۲۴ : بازار سهام با گذشت سه هفته از دی ماه بازدهی 0.7 درصدی را به ثبت رساند و کار خود با با بازدهی مثبت ادامه می دهد.

در این پروسه زمانی روند شتابان رشد قیمتی سهام شرکت بورس باعث رشد 12.5درصدی شاخص اداره بازارهای مالی شده است تا این صنعت همچنان پربازده ترین صنعت زمستانی بازار سهام تا به این لحظه شناخته شود.

بررسی بورس۲۴ نشان می دهد : شاخص برق و گاز و آب و بخار با رشد قیمتی سهام شرکت های پتروشیمی فجر و مبین و ثبت رشد 5.7درصدی دومین صنعت پربازده بورس تهران در ماه دهم بوده است ، این در حالی است که شاخص صنایع شیمیایی با بازدهی 4.7 درصدی سومین صنعت پربازده این ماه شناخته شده است.

اما سهامداران صنعت کاغذ همچنان با کاهش بازدهی مواجه هستند.این صنعت پربازده ترین صنعت بورس در سال جاری است اما در دی ماه شاخص صنعت محصولات کاغذی با عقبگرد 16 درصدی در زیان رسانی به سرمایه گذاران اول شده است ، این صنعت سهام شرکت های کارتن ایران و کاغذ کاوه را در دل خود دارد.

شاخص صنعت استخراج نفت با حضور تک سهم حفاری شمال و زیان 12.7درصدی در کنار شاخص صنعت زراعت با بازدهی منفی 9 درصدی و با حضور تک سهم مگسال دیگر صنایع زیان ده ماه دهم تا به این لحظه بوده اند.

جدول زیر سود و زیان سرمایه گذاران در 39 صنعت بورسی و غلبه سرخ جامگان بر سبز جامگان را نشان می دهد :

شرح شاخص

شاخص درآخرآذر 96

شاخص هفته سوم دی ماه

درصد تغییر

محصولات فلزی

24229

23540

2.8%

مواد دارویی

8925

8638

3.2%

انبوه سازی

700

688

1.7%

رایانه

12047

12109

0

ماشین آلات

16129

15253

5.4%

فرآورده های نفتی

340492

349279

2.6%

کانی فلزی

19317

19536

1.1%

کانی غیر فلزی

2311

2275

1.6%

غذایی به جز قند

3498

3337

4.6%

ذغال سنگ

1424

1386

2.7%

خودرو

18102

16724

7.6%

قند و شکر

9078

8902

1.9%

حمل و نقل

3959

3792

4.2%

وسایل ارتباطی

2187

2036

6.9%

سایر مالی

2115

2193

3.7%

انتشار و چاپ

219212

203544

7.1%

محصولات کاغذی

12705

10669

16%

فلزات اساسی

56940

57400

1%

شیمیایی

5714

5982

4.7%

دستگاه های برقی

486827

481025

1.2%

سرمایه گذاری ها

2121

2042

3.7%

زراعت

6785

6165

9.1%

لاستیک

21067

19937

5.4%

چند رشته ای صنعتی

9187

9250

1%

رادیویی

1104

1101

0

فنی مهندسی

786

750

4.6%

کاشی و سرامیک

2042

1869

8.5%

بیمه

4688

4591

2%

منسوجات

1279

1265

1%

مالی

134057

133977

0

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

12057

12057

0

استخراج نفت

465

406

12.7%

محصولات چرمی

2031

2017

1%

سیمان

626

601

4%

بانک ها

583

585

0

برق و گاز و آب و بخار

227

240

5.7%

اداره بازارهای مالی

64

72

12.5%

اطلاعات و ارتباطات

230

230

0

شاخص کل

95508

96185

0.7درصد