اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار در آخرین ماه پاییز امسال منتشر شد.

به گزارش بورس۲۴ ؛ اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار در پایان آذرماه امسال توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) منتشر شد که بر این اساس شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 239 هزار و 267 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و شرکتهای تامین سرمایه امید نیز با 156 هزار و 852 سهامدار، ایران خودرو با 141 هزار و 791 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های توسعه معادن روی ایران، سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا، بانک انصار، توسعه صنایع بهشهر و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار در آخرین ماه پاییز امسال هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی هم با 483 هزار و 582 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه با 302هزار و 811 سهامدار، بانک دی با 181 هزار و 56 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

همچنین بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، بیمه حکمت صبا، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران، شرکت اعتباری ثامن و بانک حکمت ایرانیان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار در ماه گذشته ایستادند.

گفتنی این تعداد سهامدار بورسی و فرابورسی بدون در نظر گرفتن سهام وثیقه گروهی (کارکنان) است.

منبع: تسنیم