به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری پتروشیمی خبر از واگذاری سهام خود در پتروشیمی خارک و شناسایی سود ١٢.۶ میلیارد تومانی داده است.