اخیرا اقدام به درج شرکت پگاه گیلان در فرابورس کرده ایم که به دنبال اقدامات درج و ثبت نزد سازمان هستیم. همچنین اقدامات مربوط به افزایش سرمایه این شرکت نیز در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال این شرکت در فرابورس عرضه شود.

بورس۲۴ : زیر مجموعه های هلدینگ صنایع شیر ایران با وضعیت خوبی در 8 ماهه رو به رو بوده اند که می توانند سود خوبی را در پایان سال محقق سازند، به گونه ای که به هر آنچه پیش بینی شده دست یابند. این شرکت ها بودجه های 9 ماهه خود را با پوشش های مناسب بر روی سامانه کدال قرار خواهند داد، ضمن اینکه پذیرش یک شرکت دیگر از این هلدینگ در فرابورس به تازگی صورت گرفته است.

وحید وحیدی معاون امور مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع شیر ایران در خصوص وضعیت شرکت های زیر مجموعه این هلدینگ به بورس۲۴ گفت: شرکت های زیر مجموعه صنایع شیر ایران در وضعیت بنیادی و تولیدی خوبی قرار دارند. این شرکت ها در 8 ماهه توانسته اند فروش خوبی را از خود نشان دهند و به همین دلیل از بودجه پیش بینی شده خود عقب نیستند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پگاه گلپایگان در شرایط مناسبی به سر می برد که می تواند سهامداران خود را راضی نگه دارد. مابقی شرکت ها همچون پگاه فارس، پگاه آذربایجان غربی و اصفهان نیز در 6 ماهه توانستند پوشش بودجه ای خوبی را داشته باشند.

وی در مورد پگاه گلستان نیز بیان داشت: شرکت پگاه گلستان با کمبود حجم معاملات رو به رو است. این شرکت از پوشش بودجه ای خوبی برخوردار بوده و می توان گفت تا کنون از بودجه پیش بینی شده خود عقب نیست. شرایط این شرکت نامساعد نیست و سهم خوبی از فروش آن مختص صادرات است. ضمن اینکه این شرکت در طی 3 ماه باقی مانده سال شرایط بهتری را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: زیر مجموعه های صنایع شیر ایران بودجه های 9 ماهه خوبی را خواهند داشت و به فروش خوبی نیز دست خواهند یافت. سال مالی این شرکت ها به خوبی به پایان خواهد رسید و امیدواریم که بتوانیم سود خوبی در مجمع برای سهامداران داشته باشیم.

وحیدی در خصوص افزایش نرخ شیر گفت: هنوز خبری از افزایش نرخ شیر نیست و همچنان مذاکرات ما ادامه دارد. این برنامه در جریان است و به نظر نمی رسد در سال جاری اتفاقی بیافتد.

وی با اشاره به صادرات تصریح کرد: صادرات شرکت های زیرمجموعه خوب بوده و با توجه به تعرفه ای که عراق در ماه های اخیر گذاشت می توانست شرایط را کمی برای ما دشوار کند اما با مذاکرات این موضوع رفع شد و مشکلی برای ما به وجود نیامد.

وی از پذیرش شرکتی دیگر در فرابورس خبر داد و تصریح کرد: اخیرا اقدام به درج شرکت پگاه گیلان در فرابورس کرده ایم که به دنبال اقدامات درج و ثبت نزد سازمان هستیم. همچنین اقدامات مربوط به افزایش سرمایه این شرکت نیز در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال این شرکت در فرابورس عرضه شود.