این سهم از حجم معاملات کم خود رنج می برد و به دلیل همین کمبود حجم معاملات، رونقی در معاملات آن نیست. این کم رونقی را نمی توان به مشکل در شرکت و یا فروش کم آن نسبت داد.