به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سرمایه گذاری پتروشیمی در خصوص مزایده سهام کربن ایران اقدام به شفاف سازی کرد.