به گزارش کدال نگر بورس٢۴، توکا ریل هم در خصوص گزارش اخیر آذرماه خود به ارائه توضیحاتی پرداخت. گفتنی است،این شرکت اقدام به فروش بیش از ۵۵ میلیون از سهام فولاد کاوه خود نموده و برنامه فروش تا سقف ٨٨ میلیون سهم را دارد.