به گزارش بورس٢۴، به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می رساند بر اساس مصوبة هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت های پلی اکریل ( شپلی ) و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ( شمواد ) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ١۶ /١٠ /١٣٩۶حذف و آماده انتقال به بازار پایة فرابورس ایران می باشند.