مدیر عامل: با وجود مشکلات، توانستیم ٧۵٠ متر مربع از ملک تجاری تهران را خریداری کنیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان روز گذشته با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد...

بورس۲۴ : جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان روز گذشته با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، در ابتدای این جلسه عزیزا... طاهر فرد مدیر عامل شرکت گزارشی از هیئت مدیره را قرائت کرد و گفت: همان طور که همه می دانید در آذر ماه 92 و همزمان با ورود هیئت مدیره جدید هیچ یک از مدیران قبلی در شرکت نبوده و مجموعه ساختمان اصفهان با عدم نقدینگی رو به رو بود. خوشبختانه با اقدامات انجام شده وضعیت شرکت تثبیت و سیستم مالی احیا شد. مالیات ها نیز پرداخت شد و عملکرد سال 92 که در کمیسیون تجدید نظر بود تا پایان سال 93 مشخص و تسویه شد.

وی ادامه داد: به طور کلی معضل اصلی شرکت عدم وجود اسناد و مدارک سال های 90 تا 92 بوده که حساب های جاری شرکت را نیز مسدود کرده بود که مشکلات ما حل شد. همچنین حسابرسی انجام شده مربوط به سال های 81 تا 88 سازمان تامین اجتماعی پس از کسر مبالغی در هیئت بدوی به کمیسیون تجدید نظر ارجاع و منتظر ابلاغ رای می باشد.

وی عنوان کرد: علی رغم تمام مشکلاتی که شرکت داشت، این شرکت توانسته است 750 متر مربع از ملک تجاری تهران خریداری کند . در مقابل دفتر مرکزی شرکت نیز به فروشنده واگذار شد که صرفه جویی انجام شده بالغ بر 56 میلیارد ریال است.

وی تاکید کرد: اقدامات دیگری نیز انجام شده که از آن ها می توان انجام مراحل قانونی صدور و اخذ سند پروژه بهارستان را نام برد که امید است، در آینده بسیار نزدیک شاهد صدور اسناد مالکیت و تعیین تکلیف 180 واحد پروژه مذکور باشیم.

در ادامه جلسه گزارش حسابرس قرائت شد و اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی ارائه شد.

پس از آن طاهر فرد مدیر عامل توضیح داد: با اقدامات به عمل آمده شاهد افزایش نرخ سهام در فرابورس بوده به طوری که در تاریخ تایید گزارش هر سهم بالغ بر 1300 ریال است. 

وی با اشاره به برنامه های آتی شرکت عنوان کرد: از جمله برنامه های آتی شرکت می توان به کاهش رقم ریالی طلبکاران از طریق فروش برخی از دارایی ها، دریافت قسمتی از مطالبات شرکت، پیشنهاد افزایش سرمایه به هیئت مدیره و انجام مراحل و تشریفات قانونی آن، فعال نمودن سهام شرکت در فرابورس، پیگیری رفع انسداد حساب های شرکت، تغییر فروش سهام در تابلوی فرابوس به تابلوی بورس اول و تهیه مسکن کوچک و ارزان قیمت اشاره کرد.

گفتنی است، در پایان نیز به دلیل زیان دهی سودی بین سهامداران تقسیم نشد و این موضوع به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رسید.