تصاویر زیر جشن‌ های آغاز سال نو میلادی در سراسر جهان در شب گذشته را نشان می‌ دهد...

بورس۲۴ :تصاویر زیر جشن‌ های آغاز سال نو میلادی در سراسر جهان در شب گذشته را نشان می‌ دهد.

منبع: گاردین، رویترز