نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص بسته پیشنهادی معدنی ها به مجلس برای تهاتر هزینه اکتشافات و حق انتفاع معادن به بورس ٢۴ گفت: تاکنون هیچگونه صحبتی در خصوص تهاتر هزینه های اکتشاف با حق انتفاع به کمیسیون صنایع ارائه داده نشده است اما این پیشنهاد قابل بررسی است و ما از آن استقبال می کنیم...

خانه ملت پیشنهاد تهاهر بهره مالکانه با هزینه های اکتشافات جدید را بررسی می کند.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص بسته پیشنهادی معدنی ها به مجلس برای تهاتر هزینه اکتشافات و حق انتفاع معادن به بورس۲۴ گفت: تاکنون هیچگونه صحبتی در خصوص تهاتر هزینه های اکتشاف با حق انتفاع به کمیسیون صنایع ارائه داده نشده است اما این پیشنهاد قابل بررسی است و ما از آن استقبال می کنیم.

وی افزود: این موضوعات در بودجه های سالانه باید مطرح گردد اما به هر حال حتی اگر در بودجه هم مطرح نشود باید به صورت طرح یا لایحه در مجلس ارائه شود ، لکن با وضعیت بودجه ای دولت احتمالا دولت موافق چنین مبحثی نباشد.

بررسی های بورس۲۴ نشان می دهد :شرکت های معدنی در حال حاضر برای اکتشاف معادن جدید از جیب خود هزینه می کنند حال آن که در دنیا هزینه اکتشاف جزو وظایف دولت هاست.

بر همین اساس شرکت های معدنی پیشنهاد داده اند حق انتفاع معادن با هزینه اکتشافات معدنی تهاتر شود. در حال حاضر یکی از غول های بزرگ سنگ آهنی کشور که توانست از چالش عظیم سنگ آهن 20 دلاری با راهکارهایی چون کاهش هزینه های تولید موفق خارج شود. این امکان را دارد تا از فرصت پیش آمده که بازارهای جهانی روی خوش به این صنعت نشان داده اند و حذف بخشی از تحریم ها ، با استفاده از پتانسیل های موجود در خارج و داخل اقدام به اکتشاف پهنه های جدید سنگ آهن داشته باشد و پرداخت بهره مالکانه با هزینه اکتشاف بین دولت و شرکت ها تهاتر شود و دولت به جای هزینه در این بخش مقام ناظر باشد.

با توجه به برنامه ششم توسعه کشور مواردی همچون حمل و نقل،محیط زیست، مساله آب و معدن در اولویت های اجرایی کشور قرار دارد. دولت برای حمایت از بخش تولید و اشتغال و با حمایت از بخش خصوصی به منظور اکتشاف پهنه های جدید معدنی و بهره برداری از این معادن می تواند علاوه بر تحقق برنامه افق 1404 بخشی از مشکل اشتغال را نیز با تهاتر هزینه های شرکت ها با حق انتفاع معادن، مرتفع کند.