این تصمیم برای آرامش خودتان است یک منبع آگاه گفت: با تصمیم سطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود می شود، و این تصمیم در راستای حفظ آرامش و امنیت شهروندان اتخاذ شده است...

بورس۲۴ : یک منبع آگاه گفت: با تصمیم سطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود می شود، و این تصمیم در راستای حفظ آرامش و امنیت شهروندان اتخاذ شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما