بررسی بورس ٢۴ نشان می دهد : در هفته نخست دی ماه روند شتابان سهام شرکت بورس باعث بازدهی ١۵.۶ درصدی شاخص اداره بازارهای مالی شده است و نهاد اجرایی بازار سهام را به عنوان پربازده ترین سهم بورس در هفته اول دی ماه معرفی کرده است.بورس تهران که تا آخر سال از ساختمان جدید خود در شمال تهران رونمایی می کند با تغییر استراتژی به سمت کسب درآمد از محل پذیرش شرکت های جدید روی آورده ، حال آن که پیش از این این نوع شرکت ها به کارمزدگیری صرف وابسته بودند.از این رخداد بنیادین می توان به عنوان دلیلی برای اقبال بازار سهام به سمت آن ها یادکرد...

بورس۲۴ : شاخص بورس تهران در هفته اول دی ماه بازدهی بسیار خوب 2.5 درصدی را به ثبت رسانده است.

در هفته نخست دی ماه روند شتابان سهام شرکت بورس باعث بازدهی 15.6 درصدی شاخص اداره بازارهای مالی شده است و نهاد اجرایی بازار سهام را به عنوان پربازده ترین سهم بورس در هفته اول دی ماه معرفی کرده است.بورس تهران که تا آخر سال از ساختمان جدید خود در شمال تهران رونمایی می کند با تغییر استراتژی به سمت کسب درآمد از محل پذیرش شرکت های جدید روی آورده ، حال آن که پیش از این این نوع شرکت ها به کارمزدگیری صرف وابسته بودند.از این رخداد بنیادین می توان به عنوان دلیلی برای اقبال بازار سهام به سمت آن ها یادکرد.

رتبه دومین صنعت پربازده دی ماه تا به این لحظه تعلق می گیرد به شاخص صنعت شیمیایی با حضور سهام شرکت های پتروشیمی و پالایشی که در یک هفته رشد 6 درصدی را به نمایش گذاشته است.

شاخص صنعت برق و گاز و آب و بخار هم با رشد قیمتی سهام شرکت های پتروشیمی فجر و مبین در هفته نخست ماه دهم 5.7 درصد بازدهی داشته و به عنوان سومین صنعت پربازده شروع زمستان شناخته شده است.

اما شرکت های تولید کننده کاغذ که یکی از پربازده ترین صنایع سال 96 هستند ورود خوبی به زمستان نداشته اند تا جایی که شاخص محصولات کاغذی با وجود سهام شرکت های کارتن ایران و کاغذ کاوه عقبگرد 6.7 درصدی در این مدت داشته است.

در هفته نخست دی ماه شاخص صنعت انتشار و چاپ با تک سهم افست و افت 5.2 درصدی در کنار شاخص صنعت استخراج نفت با کاهش 3درصدی و با حضور تک سهم حفاری شمال به ترتیب دومین و سومین صنعت زیان ده بورس در روزهای آغازین دی 96 بوده اند.

جدول زیر نمایانگر سود و زیان سرمایه گذاران در 39 صنعت حاضر در بورس در هفته نخست دهمین ماه سال است :

شرح شاخص

شاخص درآخر آذر 96

شاخص هفته اول دی ماه

درصد تغییر

محصولات فلزی

24229

25275

4.3%

مواد دارویی

8925

8880

1%

انبوه سازی

700

696

1%

رایانه

12047

12030

0

ماشین آلات

16129

15984

1%

فرآورده های نفتی

340492

358388

5.3%

کانی فلزی

19317

20028

3.7%

کانی غیر فلزی

2311

2304

0

غذایی به جز قند

3498

3504

0

ذغال سنگ

1424

1395

2%

خودرو

18102

17617

2.7%

قند و شکر

9078

9065

0

حمل و نقل

3959

3925

1%

وسایل ارتباطی

2187

2187

0

سایر مالی

2115

2109

0

انتشار و چاپ

219212

207816

5.2%

محصولات کاغذی

12705

11860

6.7%

فلزات اساسی

56940

58788

3.2%

شیمیایی

5714

6058

6%

دستگاه های برقی

486827

483067

1%

سرمایه گذاری ها

2121

2118

0

زراعت

6785

6602

2.7%

لاستیک

21067

20907

1%

چند رشته ای صنعتی

9187

9504

3.4%

رادیویی

1104

1098

1%

فنی مهندسی

786

767

2.4%

کاشی و سرامیک

2042

2028

1%

بیمه

4688

4754

1.4%

منسوجات

1279

1269

1%

مالی

134057

134489

0

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

12057

12057

0

استخراج نفت

465

451

3%

محصولات چرمی

2031

2026

0

سیمان

626

621

1%

بانک ها

583

582

0

برق و گاز و آب و بخار

227

240

5.7%

اداره بازارهای مالی

64

74

15.6%

اطلاعات و ارتباطات

230

230

0

شاخص کل

95508

97899

2.5%