به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بانک کارآفرین پس از بانک سینا دومین بانکی بود که در خصوص آخرین وضعیت ارائه اطلاعاتش شفاف سازی کرد.