به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها در بازار امروز همچنان با فعالیت های پرحجم و پرتعدادی ظاهر شدند. امروز فروشنده سنگین سهام ماشین سازی اراک سرمایه گذاری فرهنگیان بوده به طوری که این حقوقی ها بش از ۶۴ میلیون از سهام این شرکت تجهیزاتی را به فروش رساند. پس از فروش های سنگین بانک صادرات در پتروشیمی جهرم حالا این بانک در نماد پتروشیمی فسا نیز فروشنده شده است.