این در حالی ست که شرکت شرایط رکود در بازار املاک را تا حدودی در نظر گرفته و مارجین فروش را در عملکرد سال مالی منتهی به شهریور ٩٧ ....

بورس۲۴ : عمران و توسعه فارس از جمله شرکت های فعال در حوزه ساخت و ساز است که در استان فارس و به ویژه شیراز فعالیت قابل توجهی دارد. این شرکت که سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد در شیراز پروژه های متنوعی را برای فروش مد نظر دارد که از مهم ترین آنها می توان به نیکان اشاره کرد. این در حالی ست که در بودجه اخیر تغییراتی نیز در ساختار به وجود آمده است.
مشخصات پروژه های مهم شرکت برای سال مالی جاری به شرح زیر است.


اما برای سال 97 شرکت کافی ست که واحد های  4 پروژه تکمیل شده در نیمه نخست سال مالی 97 را به فروش برساند باید توجه داشت که پروژه ها تا پایان سال 96 شمسی به پایان خواهند رسید و عمده هزینه های صورت گرفته در این ساختمان ها با مصالح ارزان قیمت تری نسبت به دوره کنونی به اتمام رسیده است و به همین دلیل حاشیه سود شرکت را تا حد مناسبی حفظ خواهد کرد. رونق در بازار مسکن و آپارتمان  تجاری و مسکونی می تواند شرایط را برای ثفارس در سال 97 متفاوت سازد چراکه این واحدها در موقعیت مناسب قرار گرفته و تورم ناشی از ارز و مصالح در بهای تمام شده آنها دیده نخواهد شد. در نمودار زیر حاشیه سود مناسب نیکان به خوبی نمایان شده است. این در حالی ست که شرکت شرایط رکود در بازار املاک را تا حدودی در نظر گرفته و مارجین فروش را در عملکرد سال مالی منتهی به شهریور 97 به خصوص برای پیش بینی فروش پروژه های شارستان و دلگشا و همچنین فروش واحدهای باقیمانده  پروژه صدرا جهت رعایت احتیاط کاهش داده است.

در انتها باید در نظر داشت قرار است در مجمع سالانه که دی ماه برگزار خواهد شد حدود 80 درصد سود را میان سهامداران تقسیم نماید.