ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در خصوص افزایش تقاضا در این نماد و شرایط شرکت به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: تنها چیزی که در حال حاضر می توان گفت این است که وضعیت تولید در گل گهر بسیار عالی است و بالای ظرفیت اسمی در حال تولید هستیم.

بورس۲۴ : گروه معدنی این روزها سنگ تمام گذاشته است و با رشد قیمت روبرو بوده ، یکی از شرکت های صاحب نام در این گروه را می توان شرکت صنعتی معدنی گل گهر دانست که اخیرا وارد کانال قیمتی 300 تومانی شده است و به زعم بسیاری از تحلیل گران پتانسیل رشد قیمت برای این سهام ادامه دارد و به نظر من هم تشخیص بازار سهام در این زمینه درست بوده است.

ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در خصوص افزایش تقاضا در این نماد و شرایط شرکت به خبرنگار بورس۲۴ گفت: تنها چیزی که در حال حاضر می توان گفت این است که وضعیت تولید در گل گهر بسیار عالی است و بالای ظرفیت اسمی در حال تولید هستیم.

وی در خصوص روند قیمت های جهانی هم گفت: متغیرهای زیادی برای قیمت های جهانی وجود دارد و باید دید شرایط بازار به چه شکل است، برنامه ریزی و تحلیل اصلی در خصوص تولید و کاهش هزینه های تولید جزو وظایف ماست که با جدیت تمام در این خصوص در حال فعالیت هستیم.

مدیر عامل شرکت گل گهر در خصوص وضعیت صادراتی این شرکت هم گفت:عمده صادرات ما کنسانتره بود که در برنامه داریم این صادرات را متوقف کنیم و به دنیال بازارهای صادراتی برای صادرات آهن اسفنجی هستیم. کنسانتره تولیدی گل گهر برای تامین نیازهای خطوط تولید گندله سازی شرکت و بخشی هم تامین نیاز داخل مورد استفاده قرار می گیرد.

تقی زاده گفت: در حال حاضر وضعیت تولید مطلوب است و از برنامه پیش بینی شده جلوتر هستیم.

وی در خصوص تحقق سود شرکت هم گفت: قطعا در تحقق سود شرایط بازارهای بین المللی و قیمت های جهانی موثر است که بر اساس آمار های موجود وضعیت فعلا مطلوب است و نگرانی خاصی وجود ندارد، من به عنوان مدیر عامل تلاش های لازم برای افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده را انجام داده ام.

تقی زاده گفت: در مجموعه گل گهر تمام پروژه ها با قدرت فعال است و تولید بسیار خوبی داریم و از بودجه و برنامه بر اساس آماری که منتشر کردیم بسیار جلو تریم.

وی در ادامه گفت: صادرات کنسانتره را تقریبا متوقف کردیم بخشی هم به بازار داخل می دهیم و خیلی اصرار به صادرات کنسانتره نداریم.