خودرو ولوو XC٩٠ تیپ Inscription، در بازار با قیمت ٧۵٠ میلیون تومان بفروش می رسد.

به گزارش بورس۲۴ ، لیست قیمت برخی از محصولات ولوو موجود در بازار به شرح زیر است:

Volvo سواری در خیابان های تهران چقدر آب می خورد؟

منبع: باشگاه خبرنگاران