شرکت کارخانجات صنعتی کاشی و سرامیک حافظ امروز مجمع عادی سالیانه خود را برگزار کرد.