متن برجام همه چیزش مشخص است / بعد هم اجرای کامل برجام هنوز که رخ نداده... سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران درباره اظهارات موگرینی گفت: متن برجام کامل مشخص است و هیچ ارتباطی به مسایل منطقه‌ ای و جهانی ندارد و این‌ که کسی از یک جمله بخواهد، تلقی خاصی انجام دهد، پذیرفته نیست. او ادامه داد: در برجام جمله‌ ای است، مبنی بر اینکه اجرای کامل برجام می‌ تواند مشارکت کند، در تامین صلح و امنیت منطقه‌ ای و جهانی که...

بورس۲۴ : سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران دربارهاظهارات امروز موگرینی گفت: در برجام جمله‌ ای است، مبنی بر اینکه "اجرای کامل برجام می‌ تواند مشارکت کند در تامین صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی". 

وی ادامه داد: اجرای کامل برجام هنوز رخ نداده و بعد از ده سال اتفاق می‌ افتد و این وقتی است که همه تحریم‌ ها کامل لغو شد و اگر بتوانند ثابت کنند، برجام به لحاظ مذاکراتی یک تجربه موفق بوده، آن وقت می‌ توان ادعا کرد که برجام در صلح جهانی مشارکت داشته است.

او ادامه داد: البته می‌ توانیم الان هم بگوییم در منطقه پر آشوب منطقه برجام توانسته با حل یک مساله در صلح منطقه مشارکت داشته باشد. 

عراقچی تصریح کرد: البته این‌ ها لفاظی‌ هایی است که برخی‌ ها انجام می‌ دهند. ترامپ هم مانورهایی بر روی این مساله داشت، در حالی متن برجام کامل مشخص است و هیچ ارتباطی به مسایل منطقه‌ ای و جهانی ندارد و این‌ که کسی از یک جمله بخواهد تلقی خاصی انجام دهد، پذیرفته نیست.

منبع: الف