به گزارش کدال نگر بورس٢۴،چندین شرکت دیگر آخرین تغییرات بودجه را به اطلاع سهامداران خود به شرح ذیل رساندند.