به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس) در پیش بینی بر اساس عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه با ۴١ درصد تعدیل مثبت نسبت به پیش بینی قبل از آن برای هر سهم ۵٧٢٠ ریال سود پیش بینی کرد. علت اصلی این تعدیل مثبت افزایش ٢٨٣٩ میلیارد ریالی درآمدهای عملیاتی می باشد. شرکت در خصوص این افزایش درآمد توضیح داد «افزایش سود هر سهم نسبت به پیش بینی اولیه عمدتا مربوط به افزایش نرخ متوسط فروش صادراتی در ٨ ماهه اول سال از ٢٩٠ دلار به ٣٠٧ دلار وهمچنین پیش بینی نرخ متوسط فروش صادراتی جهت ۴ ماهه پایان سال با نرخ ٣٣٠ دلار ،بدلیل افزایش نرخ جهانی متانول بوده وهمچنین بدلیل افزایش نرخ تبدیل ارز میباشد . ضمنا با توجه به نامشخص بودن تغییرات احتمالی نرخ خوراک ویوتیلیتی از سوی مراجع ذیصلاح ، تعدیلی از این بابت در پیش بینی عملکرد سالجاری صورت نپذیرفته است ..» گفتنی است در مدت ۶ ماهه زاگرس برای هر سهم ٢٨۴٧ ریال سود شناسایی نمود که معادل ۵٠ درصد سود پیش بینی شده می باشد.