مجمع فوق العاده شرکت لیزینگ رایان سایپا امروز در تهران تشکیل شد.در این جلسه سهامدار عمده این شرکت اعلام کرد، برای حمایت از سهام ولساپا تلاش کرده اما این شرکت هم برای خرید، سقف دارد و نمی تواند تحت هر شرایطی از سهم حمایت کند...