عید آمد

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که ۸۰ تا ۹۰ درصد گردش مالی انبوه سازان از طریق بانک مسکن انجام می‌شود، گفت:‌ وام‌های ساخت به انبوه‌سازان از طریق همان صندوق پس‌انداز یکم پرداخت می‌شود.

به گزارش بورس۲۴ ؛ ایرج رهبر با اشاره به جلسه اخیر انبوه‌سازان با وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این جلسه در خصوص پیش‌فروش ساختمان و نوسازی بافت‌های فرسوده و چگونگی ورود انبوه‌سازان به این بافت‌ها برگزار شد.

وی با بیان این‌که وزیر راه و شهرسازی به انبوه سازان توصیه کرد انبوه‌سازان نزد بانک مسکن حساب داشته باشند،‌ تصریح کرد:‌ در حال حاضر 80 تا 90 درصد انبوه‌سازان مسکن در بانک مسکن حساب دارند و گردش مالی خود را از طریق این بانک انجام می‌دهند.

وی در خصوص روند پرداخت تسهیلات به انبوه‌سازان گفت:‌ وام‌های ساخت به انبوه‌سازان از طریق همان صندوق پس‌انداز یکم پرداخت می‌شود.

منبع: تسنیم