بانک مسکن برای زلزله زدگان واحدهای مسکونی آسیب دیده و تخریب شده مسکن مهر، در استان کرمانشاه تسهیلاتی را در نظر گرفت.

به گزارش بورس۲۴ ، بانک مسکن به منظور مساعدت با زلزله زدگان واحدهای مسکونی آسیب دیده و تخریب شده مسکن مهر در استان کرمانشاه از استمهال بدهی تا ۲ سال خبر داد.

همچنین این بانک دستور توقف پیگیری وصول مطالبات تمام تسهیلات گیرندگان را تا بازگشت به حالت عادی صادر کرد.

منبع: ایبنا