به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دو شرکت زرین معدن آسیا و پتروشیمی شازند هم در خصوص آخرین وضعیت تولید و فروش خود اقدام به شفاف سازی نمودند.