*} *} *}

مدیر عامل فرابورس ایران از احتمال استفاده از بیت کوین در این بازار خبر داد...

بورس۲۴امیر هامونی درباره استفاده از پول الکترونیکی در بازارهای مالی ایران، گفت: اخیرا شورای عالی بورس مصوبه اوراق ارزی را نهایی کرد که به‌ موجب آن اگر اوراقی غیر از ریال منتشر شود، نیازمند این است که از سازمان بورس و بانک مرکزی مجوز بگیرد.

وی در ادامه درباره استفاده از بیت کوین در فرابورس افزود: به ‌تازگی در واحد تحقیق و توسعه فرابورس این قضیه مورد بررسی قرار گرفت و اگر به این نتیجه برسیم که مزایای استفاده از پول‌ های الکترونیکی بیشتر از معایب آن است، می‌ تواند در دستور کار قرار گرفته و از آن‌ ها استفاده کرد.

گفتنی است، ⁣در همین رابطه مدیر عامل بورس‌ کالا نیز چندی پیش اعلام کرد، قرار است با تشکیل یک کارگروه کاری برای بررسی ویژگی‌ های بیت‌ کوین، راهکارهای استفاده از بیت کوین در حوزه بورس‌ کالا مورد بررسی قرار گیرد. 

وی در عین حال تاکید کرد: نهاد رسمی تنظیم مقررات در این زمینه بانک مرکزی است و بورس‌ کالا به‌ عنوان جزئی از یک کل قادر نیست، چنین کاری را به طور مستقل انجام دهد.

منبع: ایران اکونومیست