سلام بر حسین شهید

شرکت ذوب آهن اصفهان مبلغ ١٠٠ میلیون تومان به زلزله زدگان غرب ایران کمک می کند.

احمد صادقی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به مصوبه امروز هیات مدیره این شرکت در خصوص اختصاص بودجه به زلزله زدگان کرمانشاه، به خبرنگار بورس۲۴ گفت: طی مصوبه امروز هیات مدیره ذوب آهن ، این شرکت 1 میلیارد ریال بابت کمک به زلزله زدگان تخصیص داده است.