سلام بر حسین شهید

بیشترین زیان در این مدت نصیب شاخص محصولات فلزی با عقبگرد ١۴ درصدی شد ، شاخصی که سهام تجهیزاتی در آن قرار دارد و بازگشایی ماشین سازی اراک با افت قیمتی بالا تاثیر منفی شدیدی بر این شاخص گذاشته است...

بورس۲۴ : با گذشت سه هفته از آبان ماه شاخص بورس تهران بازدهی خوب 2.5 درصدی را به ثبت رساند که نشان دهنده ادامه روند صعودی بازار در آبان ماه است.

در 20 روز سپری از آبان ماه شاخص صنعت استخراج نفت با تک سهم حفاری شمال و بازدهی 14.7درصدی سودآورترین صنعت بورس تهران شناخته شد.شاخص صنعت فنی مهندسی هم در این دوره 11.6درصد بالا آمد که ناشی از رشد قیمتی سهام تکین و کو و مپنا بود، لذا این صنعت دومین صنعت پربازده بازار سهام در ماه هشتم بود.

شاخص فرآورده های نفتی که سهام پالایشگاه ها در آن حضور دارد نیز با بازدهی 11.5 درصدی سومین صنعت پربازده بازارسهام معرفی شد.

اما بیشترین زیان در این مدت نصیب شاخص محصولات فلزی با عقبگرد 14 درصدی شد ، شاخصی که سهام تجهیزاتی در آن قرار دارد و بازگشایی ماشین سازی اراک با افت قیمتی بالا تاثیر منفی شدیدی بر این شاخص گذاشته است.

شاخص صنعت لاستیک با زیان 9.3درصدی و شاخص زراعت با بازدهی منفی 6 درصدی دیگر صنایع زیان ده 20 روز سپری شده از آبان ماه بوده اند.

جدول زیر سود و زیان صنایع مختلف بازار سهام را نشان می دهد:

شرح شاخص

شاخص درآخرمهر 96

شاخص هفته سوم آبان 96

درصد تغییر

محصولات فلزی

31520

27103

14%

مواد دارویی

9050

8820

2.5%

انبوه سازی

687

664

3.3%

رایانه

12378

12358

0

ماشین آلات

15989

15587

2.5%

فرآورده های نفتی

265690

296287

11.5%

کانی فلزی

16334

15715

3.8%

کانی غیر فلزی

2187

2212

1.1%

غذایی به جز قند

3517

3459

1.6%

ذغال سنگ

1332

1284

3.6%

خودرو

16476

16783

1.9%

قند و شکر

8702

9275

6.6%

حمل و نقل

4167

3997

4%

وسایل ارتباطی

2187

2187

0

سایر مالی

2170

2153

1%

انتشار و چاپ

191523

187988

1.8%

محصولات کاغذی

13383

12655

5.4%

فلزات اساسی

46417

47291

1.9%

شیمیایی

5076

5279

4%

دستگاه های برقی

486340

492500

1.3%

سرمایه گذاری ها

1907

1958

2.7%

زراعت

6840

6433

6%

لاستیک

21968

19931

9.3%

چند رشته ای صنعتی

7803

8099

3.8%

رادیویی

1055

1096

3.9%

فنی مهندسی

664

741

11.6%

کاشی و سرامیک

2160

2070

4.2%

بیمه

4840

4880

1%

منسوجات

1299

1275

1.8%

مالی

128318

129714

1%

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

12516

12206

4%

استخراج نفت

421

483

14.7%

محصولات چرمی

2075

2074

0

سیمان

653

637

2.4%

بانکها

562

566

1%

برق و گاز و اب و بخار

210

220

4.8%

اداره بازارهای مالی

62

65

4.8%

اطلاعات و ارتباطات

164

176

7.3%

شاخص کل

85768

87897

2.5%