*} *} *}

چند سالی است که دولت با توجه به مشکلات عدیده بانک ها از ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی و تجهیز منابع خود روی آورده و راهکارهای مختلفی را در این بین برای خرید گندم در نظر گرفته است که تاثیرات مثبتی برای افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه خواهد داشت و از طرفی مشکلاتی که بانک ها در راستای تامین مالی داشتند وجود ندارد چرا که انجام عرضه در بازار سرمایه مستلزم ارائه تضامین معتبر و عقد قراردادهای لازم است که این روند در روند عرضه از طریق بانک بیشتر تشریفاتی بود و منجر به بدهی های کلان دولت به بانک ها نیز شده بود که با توجه به ساختار بازار سرمایه این شرایط در این بازار به وجود نخواهد آمد...

بورس۲۴ : دولت هر ساله به منظور حمایت از بخش کشاورزی اقدام به خرید تضمینی گندم تولیدی کشاورزان می کند بر همین اساس هر ساله رقم قابل توجهی به منظور تامین مالی و پرداخت دیون خود به کشاورزان نیازمند تجهیز منابع است. در گذشته تمام تجهیز منابع از طریق بازار پول بود و بازار سرمایه هیچ نقشی در این فرآیند نداشت.
چند سالی است که دولت با توجه به مشکلات عدیده بانک ها از ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی و تجهیز منابع خود روی آورده و راهکارهای مختلفی را در این بین برای خرید گندم در نظر گرفته است که تاثیرات مثبتی برای افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه خواهد داشت و از طرفی مشکلاتی که بانک ها در راستای تامین مالی داشتند وجود ندارد چرا که انجام عرضه در بازار سرمایه مستلزم ارائه تضامین معتبر و عقد قراردادهای لازم است که این روند در روند عرضه از طریق بانک بیشتر تشریفاتی بود و منجر به بدهی های کلان دولت به بانک ها نیز شده بود که با توجه به ساختار بازار سرمایه این شرایط در این بازار به وجود نخواهد آمد.
روز شنبه دولت به عاملیت فروش کارگزاری توسعه صادرات پذیره نویسی اوراق مرابحه گندم را در دستور کار خواهد داشت.
این اوراق در راستای تامین مالی خرید تضمینی گندم است ضامن این اوراق سازمان برنامه و بودجه و متعهد تسویه و پرداخت این اوراق خزانه داری کل کشور و عامل فروش این کارگزاری بانک توسعه صادرات خواهد بود.
لازم به ذکر است که خریداران چه حقیقی و چه حقوقی محدودیتی برای سقف خرید ندارند اما حداقل خرید برای هر کد معاملاتی 100ورق به قیمتی اسمی 100هزار تومان است و به اصطلاح این اوراق در زمان پذیره نویسی لات 100تایی است.
اما مهمترین بخش میزان بازده اوراق است «گندم2» که شنبه پذیره نویسی خواهد شد 17درصد بازده سالانه دارد تا زمان سرسید، سررسید این اوراق 48 ماهه خواهد بود با موعد پرداخت سود 6ماهه.
انتشار این اوراق در بازار سرمایه موجب دیده شدن بیشتر بازار سرمایه و ورود بیش از پیش سرمایه به سمت این بازار خواهد شد. چرا که تا پیش از این عمده اوراق دولتی در بستر بازار پول یعنی از طریق بانک ها عرضه می شد اما با تغییر رویکرد دولت و اقدام به انتشار دولتی از طریق بازار سرمایه آن هم به عاملیت کارگزاری های منجر می شود تا اعتماد اقشار مختلف جامعه به سمت بازار سرمایه معطوف شود و سرمایه های سرگردان به جای ورود به بازار های نه چندان شفاف و غیر کارا به سمت بازار سرمایه حرکت کند. افراد مختلف به منظور سرمایه گذاری مجبور به اخذ کد معاملاتی خواهند شد و از دیگر عوامل تاثیر گذار این است که تمام فرآیند ها از بستر بازار سرمایه عملیاتی خواهد شد عامل فروش کارگزاری بانک توسعه صادرات و مسئول پرداخت وجوه سود سپرده گذاری مرکزی و خریدار دغدغه ای ندارد که هر شش ماه برای دریافت سود خود و محاسبه آن به شعب بانک ها مراجعه کند، با دریافت یک کد معاملاتی و ارائه یک شماره حساب تمام فرآیند به صورت سیستماتیک عملیاتی می شود و از این طریق اعتماد به بازار سرمایه و ضریب نفوذ آن افزایش می یابد.