سلام بر حسین شهید

رییس سازمان فروش اموال مازاد بانک ها (فام) از فروش ۲۰ ملک مربوط به بانک سپه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در دوازدهمین مزایده فروش اموال بانک ها در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش بورس۲۴ ؛ حسن یمنی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ مزایده برای فروش اموال مازاد بانک ها برگزار شده و بنا داریم تا پایان سال ۸ مزایده دیگر نیز برای رسیدن به اهداف تعیین شده برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مزایده بعدی فروش اموال مازاد بانک ها مربوط به فروش اموال مازاد بانک رفاه می شود که این مزایده بعد از ۲۸ صفر برگزار خواهد شد. به گفته رییس فام، در مزایده بانک رفاه و براساس توافقات انجام شده ۲۵۰ ملک برای فروش به مزایده گذاشته می شود.

یمنی از برنامه ریزی این سازمان برای افزایش تعداد مزایده فروش اموال مازاد بانک ها خبر داد و اظهارداشت: بعد از برگزاری مزایده فروش اموال مازاد بانک رفاه، مزایده ای برای بانک ملی برگزار می شود؛ همچنین مقدمات انعقاد قرارداد برای فروش اموال بانک مسکن نیز انجام شده و بانک سپه نیز مزایده ای دیگر خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بنا داریم یک مزایده کلی برای فروش اموال مازاد بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی نیز برگزار کنیم.

منبع: ایبنا