مشکلات هپکو حل می شود، ۶ ماه صبر کنید در مورد کارخانه هپکو تا حدی مشکل را حل کردیم و انشالله تا پایان سال وضعیت کارگران بهبود خواهد یافت، همچنین...

بورس۲۴ : استاندار مرکزی گفت: حقوق کارگران هپکو تا تاریخ 96/8/8 یک ماه عقب است و حقوق شهریور ماه آنها پرداخت شد. 

«سید علی آقازاده» استاندار مرکزی در گفت و گویی درباره مشکلات این استان گفت: تلاش همه در استان مرکزی حل مشکلات بوده اما تحریم در دو دهه اخیر صنعت و اقتصاد این استان را تحت تاثیر قرار داده است.

او ادامه داد: عمده فعالیت استان مرکزی متکی بر اقتصاد و صنعت است؛ اگر این دو مقوله را از آن بگیرند استان کم رونقی می شود. البته کشاورزی از سال ها قبل در اراک رایج بوده اما عمدتا فعالیت مردم در حوزه صنعتی است. برنامه ما رفع مشکل کارگران، صنعت و معیشت مردم است.

وی افزود: در مورد کارخانه هپکو تا حدی مشکل را حل کردیم و انشالله تا پایان سال وضعیت کارگران بهبود خواهد یافت.

او درباره وضعیت کارگران هپکو گفت: حقوق کارگران هپکو تا تاریخ 96/8/8 یک ماه عقب است و حقوق شهریورماه آنها پرداخت شد. مادامی که کارخانه راه نیفتد حقوق کارگران پرداخت خواهد شد، به شرط اینکه سفارش خوب به کارخانه هپکو داده شود تا با کمک کارگران چرخ های این کارخانه بزرگ بچرخد.

وی ادامه داد: کارگران هپکو ماه پیش 4 ماه از حقوق عقب بودند. یکی از مشکلات ما تحریم است، البته این موضوع با کار بزرگ دولت در برجام در حال رفع است. ما در کارخانه هپکو 800 میلیارد تومان ثبت سفارش و ال سی باز کردیم و زمانی که این قطعات منفصله وارد شود

او گفت: در این کارخانه مونتاژ خواهد شد. بدنه و شاسی در هپکو ساخته شده و موتور و گیربکس بر روی آن نصب می شود. این قطعات از کشور آلمان وارد کارخانه می شود، ظرف 5 و 6 ماه آینده و پس از 8 سال مشکل شرکت هپکو حل خواهد شد.

منبع: برنا