سلام بر حسین شهید

به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بیمه میهن هم به جرگه شرکت هایی پیوست که این روزها در خصوص فعالیت های خود شفاف سازی می کنند.