مجمع بانک اقتصاد نوین در آرامش کامل و بدون سوال خاصی به کار خود پایان داد صورت های مالی بانک تصویب شد و با توجه به الزامات بانک مرکزی سودی هم تقسیم نشد...

بانک اقتصاد نوین بالاخره موفق به تصویب صورت های مالی خود شد.
به گزارش بورس۲۴ ، مجمع بانک اقتصاد نوین در آرامش کامل و بدون سوال خاصی به کار خود پایان داد صورت های مالی بانک تصویب شد و با توجه به الزامات بانک مرکزی سودی هم تقسیم نشد.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم بانک اقتصاد نوین با حضور۸۴.۶ درصد از سهامداران تشکیل شد.مجمع این بانک با توجه به الزامات بانک مرکزی در نوبت اول یعنی در تیر ماه برگزار نشد و مجمع نوبت دوم پس از برطرف شدن ملاحظات امروز عصر تشکیل جلسه داد.
سیامک دولتی رییس مجمع و آقایان آیت الهی و بدیعی نظار مجمع بودند.روشن ضمیر سرپرست بانک در خصوص عملکرد سال مالی ۹۵ این بانک گفت: شرایط اقتصادی کشور در سال مالی مورد گزارش آن طور که باید رونق نداشت و سیستم بانکی کشور هم متاثر از این شرایط وضعیت مطلوبی نداشت.

وی درخصوص عملکرد سال مالی ۹۵ بانک گفت: با توجه به شرایط موجود در نظام بانکی و رقابت برای ارائه نرخ سود بالاتر بانک توانست نرخ سود را تا ۱۶ درصد کاهش دهد و ۷ درصد رشد جذب سپرده داشته باشیم.
روشن ضمیر ادامه داد:میزان سپرده ها از ۳۲۸ هزار میلیارد به ۳۵۰ هزار میلیارد افزایش داشته است. از طرفی میزان تسهیلات اعطایی بانک در سال ۹۵در حدود ۸ درصد رشد داشته و رقم آن از ۲۸۳ هزار میلیارد به ۳۰۵ هزار میلیارد رشد داشته است.
سرپرست بانک اقتصاد نوین گفت: ‌توانستیم در سال مالی ۹۵ درآمدهای کارمزدی بانک را به نسبت دوره مشابه۱۰۰ درصد رشد دهیم و این میزان به ۸۰ میلیارد ریال رساندیم.
روشن ضمیر ادامه داد: در سال ۹۵ میزان هزینه ها ۵ درصد کاهش داشته است و سود خالص ۲۷۵میلیارد ریال است که به نسبت سال قبل به دلیل دستور العمل بانک مرکزی در خصوص نحوه ذخیره گیری و محاسبه سود شرکت می باشد.
وی درخصوص برنامه های آتی بانک گفت: در سال ۹۶ به جد پیگیر وصول بانک و مولد کردن دارایی های غیر مولد از جمله املاک تملیکی هستیم، همچنین در تمام سطوح استان ها ارائه خدمات ارزی به منظور افزایش درآمدهای کارمزدی داشته باشیم و تعداد ۲۴شعبه جدید به شعب ارائه دهنده خدمات ارزی افزوده خواهد شد.
روشن ضمیر ادامه داد: برنامه عرضه شرکت لیزینگ و تامین سرمایه بانک در بورس را داریم و رصد و پیگیری سودآوری شعب مختلف بانک نیز در حال اجرایی شدن است.
بانک اقتصاد نوین ۲۷۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده بود که با توجه به الزامات بانک مرکزی سودی تقسیم نکرد، نماد این بانک پس از ارائه صورت های سه و شش ماهه و پیش بینی سود بازگشایی خواهد شد.یکی دو هفته آینده نماد بازگشایی خواهد شد.