*} *} *}

بهروز ملکی صاحب نظر بخش مسکن معتقد است: اولین شرط موفقیت در بازار ملک برای هر نوع اقدام –چه خرید، چه فروش و چه ساخت و ساز- تشخیص فاز بازار به معنای قرار داشتن بازار مسکن در وضعیت رکود یا رونق یا فاز میانه است...

بورس۲۴ : یک کارشناس اقتصاد مسکن 10 فرمان موفقیت در بازار مسکن برای طیف­ های مختلف اعم از خریداران ملک و سرمایه ­گذاران ساختمانی را معرفی کرد.

بهروز ملکی صاحب نظر بخش مسکن معتقد است: اولین شرط موفقیت در بازار ملک برای هر نوع اقدام –چه خرید، چه فروش و چه ساخت و ساز- تشخیص فاز بازار به معنای قرار داشتن بازار مسکن در وضعیت رکود یا رونق یا فاز میانه است.

ملکی با بیان این که، در هر یک از فازهای مختلف بازار مسکن، نوع موفق رفتار فعالان بازار متفاوت خواهد بود، گفت: بر حسب آن که فعال ملکی در کدام موقعیت بازار قصد انجام چه نوع فعالیتی دارد، می­ تواند با عمل به فرامین منبعث از تجربه­ های موفق، اقدام کند.

این 10 فرمان به شرح زیر است:

1-متوسط دوره ساخت و ساز مسکونی در شهرها حدود 2 تا 2.5 سال است.

2. طول دوره رکود مسکن طولانی تر از طول دوره رونق است.

3. رونق و رکود در بازار معاملات مسکن، عمدتا از ناحیه تقاضا شروع می شود.

4. هرچه تیراژ ساخت و ساز طی دوره رونق، بیشتر باشد، رکود بعدی، عمیق تر خواهد بود.

5. یک خریدار می تواند این استراتژی ساده را انتخاب کند که در اوایل رونق، وارد بازار مسکن و در اواخر رونق از این بازار خارج شود.

6. هرچند میزان سرمایه، نقش انکار ناپذیری در قدرت مانور سرمایه گذاران مسکن دارد، بااین حال، میزان دانش بازاری به مراتب مهم تر از میزان سرمایه است.

7. طی ماه­ های آینده روند حرکت سینوسی بازار مسکن (نوسان در معاملات و قیمت) ادامه خواهد یافت اما عرض رونق (نوسان قیمت) کمتر از دوره های پیشین خواهد بود.

۸. ماندن در تفکر "مسکن، ضرر ندارد" قطعا اشتباه است.

9. یک سازنده لازم است پروژه خود را- با لحاظ طول دوره ساخت- به گونه ای برنامه ریزی نماید که بتواند در اواخر رونق، تکمیل و به بازار عرضه نماید.

10. ورود به این بازار ساده ولی خروج از آن (خصوصا در زمان رکود) مشکل است.