دفعه قبلی که این اتفاق افتاد و اوراق دریافت شد روال ساده‌ای بود و میزان مطالبات را از بیمارستان ها اعلام کردیم. وزارت بهداشت مطالبات را استعلام و تایید کرد و پس از تایید، از طریق بانک عامل، اوراق منتقل شد.