به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حقوقی ها در بازار امروز حضور پرشوری را تجربه کرده و توانستند با رونق خوبی در بازار همراه شوند. اما در نماد ملی مس در روند منفی نیز حقوقی ها فروشنده و عرضه کننده سهام این شرکت و رشد قیمت های جهانی مس تاثیری بر روند سهم نداشته است. همچنین امروز روز پرحجمی برای سهامداران آلومتک بود به طوری که بنیاد مستضعفان سهامدار عمده حدود۵ درصد از سهام خود دراین شرکت را به فروش رساند. فروش های آلومینیوم ایران توسط توسعه صنعتی کماکان ادامه داشته و هم اکنون سهام وتوصا در فایرا به ١١ درصد رسیده است.