*} *} *}

به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چند شرکت دیگر خبر از آخرین وضعیت تولید و فروش ٧ ماهه خود دادند.