آخرین وضعیت نماد متوقف شده «های وب» بررسی شد و این طور که از حرف های رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار پیداست نماد این شرکت در بازار سهام همچنان متوقف خواهد ماند...

بورس۲۴ : آخرین وضعیت نماد متوقف شده «های وب» بررسی شد و این طور که از حرف های رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار پیداست نماد این شرکت در بازار سهام همچنان متوقف خواهد ماند.

وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص آخرین وضعیت نماد شرکت داده گستر نوین موسوم به «های وب» به خبرنگار بورس۲۴ گفت: تاکنون فقط یکی از اطلاعات خواسته شده از سوی سازمان توسط شرکت داده گستر نوین ارائه شده است و هنوز سایر توضیحات به همراه مستندات معامله پارس آنلاین به دست ما نرسیده است.

وی توضیح داد : این اطلاعات شامل نحوه تامین مالی و نحوه خرید سهام شرکت پارس آنلاین است و پس از ارائه این اطلاعات و بررسی توسط سازمان بورس روند بازگشایی انجام خواهد شد.

این مقام نظارتی تصریح کرد : اگر شرکت پارس آنلاین سود ده است در نتیجه شرکت «های وب» باید در عملکرد خود تغییرات سود ناشی از خرید این شرکت را نیز اعلام نماید ، نکته مهمی که پیش شرط اصلی بازگشایی نماد داده گستر نوین در بورس تهران است.