سلام بر حسین شهید

گروه دارویی سبحان در نیمه اول سال جاری توانسته حدود ۴۵ درصد از بودجه خود را محقق سازد و با توجه به تمهیدات وزارت بهداشت در خصوص افزایش نرخ ما ۵۵ درصد باقی مانده را در نیمه دوم محقق و عملیاتی خواهیم ساخت.

بورس۲۴ : شرکت گروه دارویی سبحان در جریان طرح توسعه خود اقدام به افزایش ظرفیت تولید خواهد کرد. این شرکت می تواند تولید خود را 1.5 برابر کند تا تولید و در نتیجه فروش شرکت افزایش یابد. طی هفته آینده حدود 500 میلیارد تومان نقدینگی به شرکت های فعال در صنعت دارو تزریق خواهد شد.

جلال بهارستان مدیرعامل گروه دارویی سبحان در جمع سهامداران و خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ دارو گفت: طی تمهیداتی که وزارت بهداشت برای افزایش نرخ دارو در نظر گرفته طی یک ماه گذشته شاهد تغییر در افزایش نرخ دارو بوده ایم. ما موفق شدیم تا در برخی از اقلام خود افزایش نرخ دارو را داشته باشیم و این روند ادامه دارد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ دارو موضوعی است که به شدت پیگیری می شود و با توجه به اقدامات یک ماه اخیر وزارت بهداشت به نظر نیمه دوم سال 96 ماه های خوبی برای شرکت های دارویی خواهد بود.

وی در خصوص افزایش نرخ ارز مبادلاتی گفت: فعلا برنامه ای برای افزایش نرخ ارز مبادلاتی وجود ندارد و صنعت دارو همچنان از نرخ ارز مبادلاتی استفاده می کند. به نظر نمی رسد افزایش نرخ ارز مبادلاتی در کوتاه مدت اتفاق بیفتد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ دارو چه میزان نقدینگی به شرکت وارد خواهد کرد، گفت: افزایش نرخی که در برخی از اقلام دارویی شرکت اتفاق افتاده منجر به ورود نقدینگی به اندازه 8 میلیارد تومان در سال می شود که البته این افزایش نرخ در بودجه پیش بینی شده سال دیده شده است. در نتیجه احتمال تعدیل مثبت در بودجه بسیار کم است.

وی در مورد ماهیت طرح توسعه گروه دارویی سبحان عنوان کرد: ماهیت طرح توسعه به این صورت است که اقدام به افزایش ظرفیت تولید کنیم. از طرفی برای حضور در بازارهای بین المللی باید GMP خود را ارتقا دهیم. ما برای آن که بتوانیم مجوز تولید داروهای جدید را بگیریم باید این طرح توسعه را عملیاتی کنیم. به دلیل پیشروی این طرح توسعه وزارت بهداشت با مجموعه دارویی سبحان کنار آمده و اقدام به صدور مجوز برای تولید داروی جدید می نماید.

بهارستان خاطر نشان کرد: دستگاه های جدید تولید دارو به خطوط تولید وارد خواهد شد و شرکت با این دستگاه ها اقدام به افزایش ظرفیت تولید خواهد کرد.

وی در مورد پوشش بودجه شرکت تصریح کرد: گروه دارویی سبحان در نیمه اول سال جاری توانسته حدود 45 درصد از بودجه خود را محقق سازد و با توجه به تمهیدات وزارت بهداشت در خصوص افزایش نرخ ما 55 درصد باقی مانده را در نیمه دوم محقق و عملیاتی خواهیم ساخت.

وی در خصوص کاهش سود خالص در سال جاری نسبت به سال گذشته تصریح کرد: قسمتی از سود سال گذشته شرکت ناشی از سود حاصل از فروش سهام بوده که سال گذشته اتفاق افتاه و این موضوع ممکن است سال جاری هم تکرار شود. در نتیجه مقایسه سود سال ها به این طریق نباید صورت گیرد چرا که سود عملیاتی شرکت مناسب و خوب بوده و با مسئله ای درگیر نیست.