سلام بر حسین شهید

عباس علی آبادی مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران موسوم به مپنا در خصوص این رخداد به خبرنگار بورس ٢۴ توضیح داد : مطالبات گروه مپنا عملا مطالبات جاری است و در حقیقت یک فرآیند دائمی است که این مطالبات تولید می شود و بخشی از آن تسویه می شود و بخشی به عنوان دیون باقی می ماند و روند ها طی سال های گذشته به نحوی نبوده که بتوانیم مطالبات گذشته را تسویه کنیم...

بورس۲۴ - هیات دولت مصوب کرد : مطالبات و بدهی های شرکت مپنا با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر می‌شود.

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود که به ریاست حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، با تصویب هیات وزیران، مطالبات گروه مپنا بابت مطالبات شرکت های تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا، شرکت تولید برق سنندج مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور‌ به سازمان های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.

عباس علی آبادی مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران موسوم به مپنا در خصوص این رخداد به خبرنگار بورس۲۴ توضیح داد : مطالبات گروه مپنا عملا مطالبات جاری است و در حقیقت یک فرآیند دائمی است که این مطالبات تولید می شود و بخشی از آن تسویه می شود و بخشی به عنوان دیون باقی می ماند و روند ها طی سال های گذشته به نحوی نبوده که بتوانیم مطالبات گذشته را تسویه کنیم.

علی آبادی ادامه داد: در حقیقت فاکتور های صادره از یک طرف و مطالبات گذشته از طرف دیگر تجمیع می شده و گاهی به سمت افزایش مانده طلب و گاهی به سمت کاهش حرکت می کرده است.

وی گفت:در حال حاضر حدود 6هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب داریم و مقادیر قابل توجهی هم از وزارت نفت و مبالغی از وزارت راه ؛ در مجموع مطالبات گروه مپنا از دولت به حدود 1.2میلیارد دلار و حدود 2700میلیارد تومان است. این ارقام منهای دیونی است که مدعی هستیم به واسطه جرائم طلب ها تعلق می گیرد. یعنی هزینه های تامین مالی که بر عدم دریافت مطالبات مترتب شده است را به لحاظ حقوقی در حال پیگیری هستیم.

مدیر عامل گروه مپنا در خصوص تهاتر بدهی ها با مالیات و خصوصی سازی گفت:قاعدتا حجم طلب هایی که تولید می شود بخشی به عنوان مالیات باید پرداخت شود، متاسفانه اتفاقی که می افتد این است که مالیات ها تهاتر می شود. اما اصل طلب را هنوز نگرفته ایم مالیاتش را پرداخت می کنیم.مالیات تهاتر می شود اما اصل طلب را نداده ایم. در واقع طلب و مالیات باید با هم تهاتر شود.

وی ادامه داد:در حدود 600 میلیارد تومان بدهی ما با سازمان امور مالیاتی در این قالب تهاتر می شود.

علی آبادی گفت: حجم بدهی دولت به مپنا از ارقام کلانی فراتر رفته و باید رسیدگی شود و بحث تهاتر در گذشته هم بوده و ارقامی تهاتر شده است. به هر حال این تهاتر بدهی با اداره مالیات هم تاثیر گذار هست و به عبارتی بخشی از دیون و بدهی ها را کم می کند.

مدیر عامل گروه مپنا ادامه داد: به هر حال بخشی از طلب ها در حال دریافت است منتها متناسب و به طور پیوسته طلب در حال تولید است ؛ حدود 200 تا 300 میلیارد تومان ماهانه فقط از وزارت نیرو طلبکار می شویم، بابت احداث نیروگاه فروش برق که این رقم سالانه حدود3 هزار میلیارد تومان در سال طلب ثابت است، اگر مقدار دریافت شده بیش از فاکتور های صادره باشد از طلب های گذشته کاسته می شود ولی اگر طلب دریافتی بیشتر باشد که مجددا طلب به مطالبات قبلی اضافه می شود.

وی گفت: این چالشی است که چند سال است با دولت پیدا کرده ایم و مرتبا در حال پیگیری به منظور وصول مطالبات هستیم خوشبختانه وزیر محترم برنامه هایی دارند که در رفع این مشکل کمک می کند.

علی آبادی ادامه داد: راهکاری هایی برای کاهش مطالبات وجود دارد برای مثال وصول مطالبات از طریق دریافت اوراق خزانه بوده است یا سایر اوراق بهادار که دولت منتشر می کند. سال گذشته ارقام قابل توجهی را دریافت کردیم، امسال هنوز اوراق دریافت نکردیم اما در برنامه هست و مشغول مذاکره هستیم.

وی گفت:روند دریافت مطالبات مانند گذشته به نحوی در حال انجام است و این روند ها روندی نیست که مطالبات روبه کاهش برود و تقریبا روند ثابت است. گروه مپنا طلب تولید می می کند و دریافتی هایی هم دارد و این دریافتی ها جای مطالبات قبلی می رود و باز طلب جدید در حال تولید است. امیدواریم که این روند ها با مدل‌های پیشنهادی بهبود پیدا کند از جمله اوراق مشارکت تهاتر با مالیات و خصوصی سازی و ... در مجموع روند ها بد نیست و انتظار بیشتری داریم.

علی آبادی در خصوص عرضه نیروگاه ها هم گفت: این تصمیم در حال اقدام است و در تلاشیم تا نیروگاه ها را به صورت هلدینگ در بورس عرضه کنیم.