حمید مقیم زاده قائم مقام مدیر عامل گروه مالی ملت در پاسخ به سوال خبرنگار بورس ٢۴ مبنی بر این که آیا با توجه به تغییر مدیر عامل برنامه تغییرات مدیریتی در گروه مالی ملت وجود دارد، گفت: به نظر نمی رسد، تغییری در گروه مالی ملت اتفاق بیفتد...

بورس۲۴ : تیر ماه سال 95 به نیمه نرسیده بود که علی رستگار مدیر عامل اسبق بانک ملت از سمت مدیریت عامل بانک کنار گذاشته شد و هادی اخلاقی فیض به عنوان مدیر عامل این بانک خصولتی انتخاب شد. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، در پی تغییرات مدیریتی بانک غلامرضا زال پور در مهر ماه همان سال به سمت مدیر عامل گروه مالی ملت منصوب و جایگزین مهدی قدمی شد.

امروز محمد بیگدلی طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد به سمت مدیر عامل بانک ملت منصوب شد و هادی اخلاقی فیض از این سمت کنار گذاشته شد، تا مدیر عامل جدید سکان هدایت بانک ملت را عهده دار شود. با توجه به این تغییرات احتمال این که مدیران ارشد زیر مجموعه های بانک ملت از جمله گروه مالی تغییر کنند، دور از انتظار نیست.

بررسی ها نشان می دهد: گروه مالی ملت با دارا بودن بیش از 2500 میلیارد تومان منابع مالی در اختیار ظرف یک سال گذشته در بازارگردانی سهم به عنوان وظیفه ذاتی خود عملکرد درخور توجهی نداشته است.

نماد بانک ملت که تنها بانک سودده دولتی در حال حاضر به شمار می رود، پنجم بهمن 95 با قیمت 119 تومان در بورس تهران بازگشایی شد و در این مدت به رغم عملکرد مناسب بانک در شناسایی سود، قیمت سهم به زیر قیمت اسمی سقوط کرد و البته امروز به لطف خبر تغییرات مدیریتی مرز قیمت اسمی سهم در نوردیده شد!

حمید مقیم زاده قائم مقام مدیر عامل گروه مالی ملت در پاسخ به سوال خبرنگار بورس۲۴ ، مبنی بر این که آیا با توجه به تغییر مدیر عامل برنامه تغییرات مدیریتی در گروه مالی ملت وجود دارد، گفت: به نظر نمی رسد تغییری در گروه مالی ملت اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول در گروه مالی ملت تصریح کرد : با توجه به تغییرات صورت گرفته قاعدتا باید منتظر سیاست های جدید اعلامی باشیم، در حال حاضر گروه مالی به وظایف خود عمل می کند و تاکنون توانسته بودجه شش ماهه خود را محقق کند.